اینفلوئنسر مارکتینگ نوعی بازاریابی است که در آن از اینفلوئنسرها برای تبلیغ کالا، خدمات و برند استفاده می شود. اینفلوئنسرها افراد تاثیرگذار با طرفداران زیاد هستند. بازاریابی با استفاده از اینفلوئنسرها به سرعت در حال رشد است چون در میزان موفقیت کسب و کارها تاثیر زیادی دارد.