ایمیل مارکتینگ یک استراتژی بازاریابی دیجیتال است که کمک می کند با ارسال ایمیل به لیست مشترکین بالقوه و مشتریان دائمی، به اهداف بازاریابی خود برسید. بازاریابی ایمیلی یکی از انواع روش‌هایی بازاریابی شبکه‌های اجتماعی است.