کتابچه برند در هر کمپین تبلیغاتی، بر ارتباطات و محصولات یا خدمات شما تأثیر می‌گذارد. برند بوک مجموعه‌ای از قوانین است که توضیح می‌دهد چگونه برند شما کار می‌کند، عناصر اصلی برند شما چه چیزهایی هستند و هدف اصلی برند شما چیست. برندبوک مانند رهنمودی استراتژیک است، زیرا تمام جوانب برند شما را در بر می‌گیرد.