فعالیت درنقاط مختلف کشور،باعث شد فراهنگ به مدت 2 سال عضو شوراي نظارت بر تبليغات سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامی ايران،نايب‌ریيس هيات مديره كنسرسيوم پذيرش و پخش پيام‌هاي بازرگاني صدا و سيماي مراكز استان‌هاي كشور،نمايندگی انحصاري پذيرش و پخش پيام‌هاي بازرگاني صدا و سيماي استان خراسان به مدت 5 سال ،عضویت كنسرسيوم پيام‌هاي بازرگاني شبكه هاي سراسري و راديويي ايران هچنین عضو ورئیس کمیته شهرستـان های انجمن صنفي شركت هاي تبليغــاتي ايــران و مشاور شركت هاي دولتي وخصوصي، موسسات مالي و اعتباری، فرهنگي و شركت هاي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران، مجری انحصاری تبلیغات نمایشگاه بین‌المللی مشهد و مجری تبلیغات ‌محیطی در مشهد وجزیره زیبای کیش شود.